NB Tekstdesign tilbyder oversættelse af tekster af næsten enhver art. Takket være mange års erfaring hentet fra den farmaceutiske industri er et speciale netop tekster vedrørende lægemidler, medicinske utensilier og bioteknologi. Herudover har jeg erfaring med oversættelse af patentansøgninger, brugsanvisninger, tekniske installationsanvisninger, engineering, marketing og journalistiske artikler. 

Som oversætter samarbejder jeg både med direkte kunder og med oversættelsesbureauer, og jeg har i tidens løb udført mange forskelligartede oversættelsesopgaver. Her følger et udpluk af de seneste:

Farmaceutisk industri

4 Patentansøgning vedr. præparat til behandling af neurodegenerative lidelser 
4 SPC vedr. HRT præparat
4 SPC vedr. antiinflammatorisk præparat
4 SPC vedr. præparat til stimulering af vejrtrækning i post-operative patienter 
4 PIL (indlægsseddel) vedr. blodtryksnedsættende præparat 
4 Farmaceutiske ekspertrapporter vedr. forskellige præparater 
4 Analytisk monograf vedr. lægemiddelstyrkeanalyse 
4 Tabulerede analyseresultater vedr. bla. toksicitet og biotilgængelighed 
4 SOP vedr. sterilisering af produktionsudstyr 
4 Artikel vedr. cancer efter nyretransplantation 
4 Spørgeskema vedr. dyspnø 
4 Spørgeskema vedr. kroniske smerter 

Generel industri

4 SOP vedr. periodisk kalibrering af vægte
4 General & Specific Quality Procedures vedr. kontraktpakning
4 Vedligeholdsmanual og reservedelsliste vedr. sodblæser 
4 Manual vedr. tankstationsinstallationer 

Patenter

4 Trafikreguleringssignal 
4 Ridesadel 
4 Udstyr til datatransmission med spread spectrum teknologi 
4 Udstyr til offentlig afspilning af musik og video 
4 Enhed til overvågning og beskyttelse af bilbatteri
4 Pumpe til tætning af utætheder i bygningskonstruktioner

Brugsanvisninger

4 Loading af billeder til digitalprinter 
4 Trykkerimaskine 
4 Vaskemaskine 
4 Industriel lamineringsmaskine 
4 Vedligeholdsmanual vedr. lamineringsmaskine 
4 Installationsvejledning vedr. tryk- og lamineringsmaskiner 
4 Bipolær transformator 
4 Ghettoblaster 
4 DVD-afspiller 
4 Mobiltelefon 
4 Medicinsk udstyr til operationsbrug

Diverse

4 Brochurer over biltilbehør
4 Etikettekster til kosmetikprodukter 
4 Etikettekster til vin 
4 Overensstemmelseserklæring og sikkerhedsdatablad (EU) vedr. biloplader
4 Diverse handelskorrespondance
4 Vedtægter for offentlig forskningsinstitution
4 Diverse pressemeddelelser
4 Diverse artikler vedr. Investor Relations
4 Diverse artikler vedr. industrielle automationsløsninger
4 Transskription og oversættelse af videobånd
4 Rapport vedr. pædagoguddannelse (dele)

 


 

4 Dansk til engelsk 4 Dansk til spansk 4 Engelsk til spansk
4 Engelsk til dansk 4 Spansk til dansk 4 Spansk til engelsk