Produkter & Services

NB Tekstdesign tilbyder assistance inden for alle grene af PR og kommunikation:

 • Investor kommunikation - NB Tekstdesign besidder den ekspertise, der er nødvendig for at skrive og producere artikler, blade og nyhedsbreve målrettet imod de finansielle markeders informationsbehov. Institutionelle investorer og aktieanalytikere stiller helt andre krav til den information, de modtager fra erhvervslivet end de private investorer. NB Tekstdesign kan sikre at begge målgrupper tilgodeses.
   
 • Magasiner - Kunderettede nyhedsbreve eller magasiner er en del af mange virksomheders loyalitetsprogram. NB Tekstdesign kan varetage hele processen fra idé til færdigt produkt inklusive artikelskrivning samt koordination med fotografer, grafikere og trykkerier, men påtager sig lige så gerne at skrive og producere enkeltstående artikler til generelle medier eller blade produceret af andre.
   
 • Naboinformation - Naboer til producerende industri er en ofte overset målgruppe. NB Tekstdesign har årelang erfaring i håndtering af nabokommunikation.
   
 • Pressemeddelelser - NB Tekstdesign skriver, redigerer og udsender pressemeddelelser til generelle såvel som specialiserede medier, men påtager sig også at rådgive imod udsendelse af bredt dækkende pressemeddelelser i de tilfælde hvor andre fremgangsmåder vil give større gennemslagskraft.
   
 • Artikler - Vi skriver alle former for artikler målrettet imod det enkelte medies behov og læserkreds. Vi gør samtidig en dyd ud af at vide, hvad vi skriver om.
   
 • Rådgivning & Kurser - Medietræning og rådgivning om hvordan man omgås medier er en kernekompetence for NB Tekstdesign. I samarbejde med eksterne partnere tilbydes tillige projektbaseret konsulentvirksomhed samt PR- og kommunikationskurser, der er tilpasset til hver enkelt kundes krav og behov.
   
 • Oversættelser - NB Tekstdesign påtager sig enhver form for oversættelsesopgaver - brochurer, reklamemateriale, brugsanvisninger eller artikler. Særlige ekspertiseområder omfatter almindeligt sprog, teknik samt farmaka- medico-, levnedsmiddel- og biotek området. Takket være sit netværk af samarbejdspartnere håndterer NB Tekstdesign enhver kombination af sprogene dansk, engelsk og spansk. .